יום שני 23 אוקטובר 2017   כניסה למערכת  
 מערכת שעות
כיתה   מערכת שעות   שינויים   מבחנים   אירועים    
מעודכן ל: 28.09.2017, שעה: 08:11, מסך: A33564
 הודעות

שימו לב - החדרים של השיעורים עדיין משתנים, לכן, נא לבדוק את החדר בו אתם אמורים ללמוד בתחילת כל יום, עד שהמערכת תסגר סופית. המערכת מופיעה באתר האינטרנט של תלמה ילין:
הודעות -> מערכת שעות -> מערכת שעות -> בחירת הכיתה שלכם.
 

תלמידים שזקוקים לחדר - נא להודיע על כך לפחות יומיים מראש, ולא ברגע האחרון!


יום שני 23.10.17

 • י'1 - שיעור לשון (שעה 2) עם שני, עובר חד פעמית למעבדת מחשבים. 
 • י'2 - שיעור לשון (שעה 1) עם מירי, עובר חד פעמית למעבדת מחשבים. 
 • י'3 - שיעור לשון (שעה 4) עם מירי, עובר חד פעמית למעבדת מחשבים. 
 • י'4 - שיעור לשון (שעה 3) עם שני, עובר חד פעמית למעבדת מחשבים. 

   

יום שלישי 24.10.17

 • ט' - המבחן במתמטיקה יערך בשעות 6-7, בחדרים הקבועים: 107, 108, 109, 211.
        תוספת זמן (שעה שמינית) בחדר 107.
 • ט' 1 - שיעור חינוך עם מיכאל, עובר חד פעמית לחדר 111.
 • י' - המבחן במתמטיקה יתחיל ב-7:45 וימשך עד סוף השעה השניה. המבחן יערך בחדרים
       הקבועים: 111, 112, 113, 114, 302.
       תוספת זמן (שעה שלישית) בחדר 112.
 • י' - ספרות מוגבר עם רחל אברמוביץ (שעות 3-4) עובר חד פעמית לחדר 302.
 • יא' - פעילות צה"ל תערך בשעות 2 - 6 (כולל) בחדרים הבאים:
          יא'1 (115), יא' 2 (110), יא'3 (507), יא'4 (508).
 • יב' - מתמטיקה עם יבגני, עובר בשעה השישית (בלבד) לחדר 215.
 • יב' - סוציולוגיה עם מיכה (שעות 1-2) עוברות, חד פעמית, למעבדת מחשבים.
   

יום חמישי 26.10.17

 • יא' - המבחן במתמטיקה יערך בשעות 6-7, בחדרים הבאים:
         3 יחידות - 215, 211
         4-5 יח' על פי הכיתות הבאות: יא'1 (203), יא'2 (110), יא'3 (507), יא'4 (508).
         תוספת זמן (שעה שמינית) בחדר 507.
 • יב' - המבחן במתמטיקה יערך בשעות 1-3, בחדרים 108, 112 (ליליאן), 115, 206 (רונית).
         
  תוספת זמן - יב' 1-2 בחדר 108 (יבגני).
         תוספת זמן - יב 3-4 בחדר 112 (ליליאן).
 • יב' - מפגש הכנה מס. 3 לפולין (16:30-19:30) יערך בכיתות הבאות: 107, 108, 109, 110 
 • ט' 1-3 - תרבות האסלאם עם עמית גיל עובר חד פעמית לחדר 302

 

שחף מערכות מידע