יום שלישי 20 פברואר 2018   כניסה למערכת  
 מערכת שעות
כיתה   מערכת שעות   שינויים   מבחנים   אירועים    
מעודכן ל: 01.02.2018, שעה: 12:14, מסך: A33564
 הודעות

הודעות המערכת מופיעות באתר האינטרנט של תלמה ילין: דף הבית -> עדכוני מערכת

תלמידים שזקוקים לחדר - נא להודיע על כך לפחות יומיים מראש, ולא ברגע האחרון!  


יום שלישי - 20.02.18   

 • ט'1 - שיעור חינוך עם מיכאל (שעה 8) יתקיים בסטודיו חדש
 • ט' מתמטיקה - השיעורים עם דודי:
  - שעה שישית מבוטלת
  - שעה שביעית תתקיים ביום חמישי
 • י' מתמטיקה - השיעור עם ליליאן (שעות 1-2) יתקיים בכיתה 507
 • י' מתמטיקה - השיעור עם עמית (שעות 1-2) יתקיים בכיתה 508
 • י' מתמטיקה - השיעור של הקבוצה של דודי (שעות 1-2) מבוטל
 • י'1 - שיעורי מחשבת ישראל + תנ"ך עם קשת (שעות 5-6) יתקיימו בחדר 507 בקביעות
 • י'4 - שיעור אנגלית יתקיים בשעות 6-7 בחדר 114 במקום שיעור ביולוגיה שהתבטל
 • יא' אנגלית - המבחן (שעות 1-2) יערך בכיתות הבאות:
  115 - אורלי
  110 - דבורה
  113 - קורינה
  114 - סופי
  215 - שרולין
 • יא' מתמטיקה - הקבוצה של דודי (שעות 3-5) תלמד עם עמית בחדר 302
 • יא' מתמטיקה - הקבוצה של גיטה (שעות 3-5) תלמד עם רונית בחדר 111
 • יא'3 - שיעור חינוך עם קורינה (שעה 6) עובר בקביעות לחדר 203
 • השיעורים עם רשל מבוטלים 


יום חמישי - 22.02.18 

 • שכבה ט' - הקבוצות של סיגל ומיכל בחנ"ג יעשו חזרה למבחן. יש להצטייד בחומר הלימוד
 • ט' מתמטיקה - הקבוצה של דודי תלמד עם רונית (שעה 5) בחדר 302
 • י' מתמטיקה - השיעורים עם דודי (שעות 8-7) מבוטלים
 • שכבה י' - המבחן העיוני בחנ"ג יערך בכיתות האם (112, 113, 114)
  י'1 - המבחן יערך בחדר 203
 • יא' מתמטיקה - הקבוצה של דודי תלמד עם רונית (שעות 6-7) בחדר 302
   

יום ראשון - 25.02.18 

 • שכבה ט' - בחינה עיונית בחנ"ג (שעה 2) תערך בחדרים הבאים:
  107 - הקבוצה של אייל
  108 - הקבוצה של אבי
  109 - הקבוצה של סיגל
  206 - הקבוצה של מיכל
 • י' מתמטיקה - הקבוצה של יבגני (שעות 3-4) ילמדו חד פעמית בחדר 302
 • י' מתמטיקה - הקבוצה של דודי (שעות 3-4) ילמדו חד פעמית בחדר 114 ביחד עם הקבוצה של גיטה

 • שכבה יא' - בחינה עיונית בחנ"ג (שעה 3) תערך בחדרים הבאים:
  110 - הקבוצה של אייל
  507 - הקבוצה של אבי
  508 - הקבוצה של סיגל
  111 - הקבוצה של מיכליום שני - 26.02.18 

 

בומבתלמה 2018 - אוטובוסים (מתלמה) יצאו בשעה 18:30 וב-19:00

שחף מערכות מידע