יום רביעי 03 יוני 2020   כניסה למערכת  
  
יום העצמאות 1960
 מערכת שעות
כיתה   מערכת שעות   שינויים   מבחנים   אירועים    
מעודכן ל: 03.03.2020, שעה: 11:30, מסך: A33564
 הודעות

 

 • ניתן לראות את לוח השינויים באתר תלמה ילין, בלשונית "עדכוני מערכת"
 • תלמידים שזקוקים לחדר - נא להודיע על כך לפחות יומיים מראש, ולא ברגע האחרון! 


לוח מבחנים

שימו  - לוח המבחנים המעודכן לימי הקורונה התפרסם. ניתן להסתכל עליו בכל רגע נתון בקישור הבא


שלישי 02.06.20

 • ט'2 + ט'3  - שיעורי תנך עם נדיה מבוטלים
 • י'2 - שיעור תנ"ך עם ירדן (שעה 7) מבוטל
 • י'1 - שיעור לשון עם ירדן (שעה 2) מבוטל
 • י'3 - שיעור לשון עם ירדן (שעה 3) מבוטל
 • י'3 - השיעור עם קשת מבוטל
 • שכבת יב - תלמידי השכבה נמצאים ביום לימוד עצמאי למתכונת במתמטיקה 

מערכת יא

שיעור יא1 חדר 111 יא2 חדר 110 יא3 חדר 507 יא4 חדר 508
2 חינוך -שושי חינוך - רחל    
3 תנך נדיה חינוך הסטוריה - לי כהן  
4 תנך תנך - ירדן הסטוריה  
5 תנך תנך  הסטוריה  
6 הסטוריה - לי כהן תנך

תנך - נדיה

 
7 הסטוריה   תנך  תנך - ירדן
8 הסטוריה   תנך תנך 
9       תנך


 


רביעי 3.06.20

 • שכבות יא + יב - תלמידי השכבות נמצאים ביום לימוד עצמאי למתכונת מתמטיקה (יב) , למסכם בתנך (יא )

  חדרים שמורים
 • 204 - שמור (משעה 5-7) אוריין (ט'1)

 


חמישי 04.06.20

 • שכבות ט + י - החל מהיום, שיעור חנ"ג מבוטלים
 • ט' צרפתית - החל מהיום, שיעור צרפתית יתקיים בקביעות בשיעור רביעי במקום בשעה הראשונה (חדר 107)
 • י'4 - השיעורים יתקיימו בחדר 115
 • שכבה יא' - תלמידי השכבה נמצאים ביום לימוד עצמאי

 • שכבת יב - המתכונת במתמטיקה תתקיים בשעות הבאות:
  * 4 יחל - בשעות 9.30 - 11.15
  * 5 יחל - בשעות 9.30 - 11.45
  יש להצטייד במחשבון, בדף נוסחאות ובחאמסה למזל טוב (שתעזור רק אם למדתם, כמובן)

 •  יב'1 - תגבור בספרות עם גלי (בשעות 12.30 - 15.00) יתקיים בחדר 203
 • יב' 2 + יב'3 + יב'4 - תגבור בספרות עם יובל (בשעות 12.30 - 15.00) יתקיים בחדר 215

 


שישי 5.06.20

 • ט אנגלית - השיעור עם דבורה (שעות 3-4) יתקיים בחדר 107
 • ט'1 - שיעור ספרות ואנגלית (שעות 1-4) יתקיימו בחדר 507
 • ט' תיאטרון - אמנות התיאטרון עם ענת זיימשטיגמן (שעות 5-6) יתקיים בחדר 211
 • ט' תיאטרון - שיעור דיבור (א+ב) עם ענת זיימשטיגמן (שעות 5-6) יתקיים בחדר 211
 • ט' קלאסית - שיעור תולדות (שעות 5-6) עם משה יתקיים בחדר 110
 • י'1 - שיעור היסטוריה ומחשבת (שעות 5-8) יתקיימו בחדר 107
 • י'3 - שיעור ביולוגיה והיסטוריה (שעות 5-8) יתקיימו בחדר 109

 • שכבה יא - המבחן המסכם בתנ"ך (9.00 - 11.30) יתקיים בחדרים הבאים:
  108, 111, 112, 114, 115, 203 - הרשימות נשלחו לכם במייל

 • יא'4 - בתום הבחינה בת"ך, יתקיים שיעור חינוך עם שרולין (12.15) בחדר 203
 • שכבה יב' - תלמידי השכבה נמצאים בביתַה שלהם ביום לימוד עצמאי

 


ראשון 07.06.20

 • שיעור חנ"ג מבוטלים
 • ט'1 - שיעור גיאוגרפיה יתקיים בקביעות בשעה שניה (במקום בראשונה) בחדר 107
 • ט'3 - שיעור ספרות עם שירה יתקיים בקביעות בשעה השניה (במקום בתשיעית) בחדר 110
 • שכבת י - הכיתות יעברו הדרכת מד"א (שעות 8.00-12.00) בכיתות האם, בחדרים הבאים:
  * 114 - י'1
  * 113 - י'2
  * 112 - י'3
  * 115 - י'4

 • שכבה יב' - תלמידי השכבה (מלבד פיסיקה) נמצאים ביום לימוד עצמאי 
 • פיסיקה יב - שיעור תגבור יתקיים בין השעות 8.00 - 13.00 במעבדת פיסיקה

  חדרים שמורים
 • 206 - שמור (משעות 1-4) לרונה (יב'3)


שכבת יא
שיעור יא-1 חדר 111 יא-2 חדר 108 יא-3 חדר 507 יא-4 חדר 508
1-2        
3 הסטוריה - לי כהן      
4 הסטוריה   חינוך - עמית  
5 חינוך - שושי  שיחה עם סופי הסטוריה - לי הסטוריה -רונית
6  שיחה עם סופי חינוך - רחל הסטוריה  הסטוריה
7   הסטוריה - רונית  שיחה עם סופי חינוך - שרולין
8   הסטוריה - רונית    שיחה עם סופי
9   הסטוריה - רונית  

 


שני 8.06.20

 • שכבת י - הכיתות יעברו הדרכת מד"א (שעות 8.00-12.00) בכיתות האם, בחדרים הבאים:
  * 114 - י'1
  * 113 - י'2
  * 112 - י'3
  * 115 - י'4 

 • יא מוגבר - המתכונת בפיסיקה (11:45 - 13:45) תתקיים במעבדה

 • מערכת יא'
 • ספרות מוגבר - תגבור בספרות מוגבר (9:00 - 12:00) יתקיים בחדר 108 
 •  מחשבת מוגבר - תגבור במחשבת מוגבר (12:30 - 15.30) יתקיים בחדר 108
 • צרפתית מוגבר - תגבור בצרפתית (9:30 - 13:30) יתקיים בחדר 211 

  מתכונות יב'
 • פיסיקה - המתכונת (שעות 8:45 - 10:45, ואז 11:45 - 13:45) תתקיים במעבדת הפיסיקה
 • ביולוגיה - המתכונת (שעות 10:00 - 13:00) תתקיים במעבדת ביולוגיה
 • מדמ"ח - המתכונת (שעות 10:00 - 13:00) תתקיים במעבדת מחשבים

 


שלישי 9.6.06.20

 • שכבה ט' - המבחן במתמטיקה (שעות 1-3) יתקיים בחדרים הבאים:
  * 107 - ט'1 (ללא תוספת זמן)
  * 109 - ט'2 (ללא תוספת זמן)
  * 507 - ט'3 (ללא תוספת זמן)
  * 508 - תוספת זמן


  מערכת יא' 
 • יא'1 - שיעור היסטוריה עם לי כהן (שעות 3-5) יתקיים בחדר 111
 • יא'3 - שיעור הסטוריה עם לי כהן (שעות 6-8) יתקיים בחדר חדר 111
 • מוגבר יא' - שיעור פיסיקה עם פיוטר (שעות 1-3) יתקיים במעבדה

  מערכת יב'
 • יב'1 - שיעור תנ"ך עם נדיה (שעות 3-5) ושיעור ספרות עם גלי (שעות 6-9) יתקיימו בחדר 203
 • יב2 + יב'3 + יב'4  - תגבור ספרות עם יובל (שעות 4-7) יתקיים בחדר 108
 • יב'2 -  שיעור חינוך נדיה (שעה 8) יתקיים בחדר 108

             


רביעי 10.06.20

 •  שכבות יא ויב - יום לימוד עצמאי לספרות (יב) ולהסטוריה (יא) 

  חדרים שמורים
 • 206 - שמור (8:00 - 16:00) לענבר ברלך (יא'4)


חמישי 11.06.20

 • שכבה י' - המבחן במתמטיקה (שעות 1-4) יתקיים בחדרים הבאים:
  * 111 - י'1 (ללא תוספת זמן)
  * 112 - י'2 (ללא תוספת זמן)

  * 113 - י'3 (ללא תוספת זמן)
  * 114 - י'4 (ללא תוספת זמן)
  * 203 - י'1 + י'2 (תוספת זמן)
  * 206 - י'3 + י'4 (תוספת זמן)

 • שכבה יא' ושכבה יב' - יום לימוד עצמאי לספרות (יב) ולהסטוריה (יא) 

 


שישי 12.06.20

 שכבת יב - מתכונת בספרות 9.00-11.30

שכבת יא - יום לימוד עצמאי להסטוריה.


ראשון 14.06.20

 שכבת יא - מתכונת בהסטוריה 9.30-12.00

פיסיקה יא 13.00-16.00


שני 15.06.20

 שכבת יב - מתכונת במתמטיקה 4 יחל 9.30-11.45 , 5 יחל 9.30-12.15

יב -3  תגבור בתנ"ך  נדיה 12.20-15.00 חדר 215


שלישי 16.06.20

 פיסיקה יב שיעורי 1-4 

יב-1 תגבור בתנך נדיה 9.00-12.00 חדר 203 

יב-2 תגבור בתנך נדיה 12.15-15.15 חדר 203

יב-4 תגבור עם ירדן 10.00-13.00 חדר 115

שיעורי תנך ט וי עם נדיה מבוטלים.

שיעור תנך י-2 עם ירדן בשיעור 7 מבוטל


רביעי 17.06.20

 שכבות יא ויב ביום לימוד עצמאי לתנך (יב) ולמתמטיקה (יא)


חמישי 18.06.20

 שכבת יא - מתכונת במתמטיקה תתחיל ב9.30


שישי 19.06.20

 שכבת יא- תגבור בלשון 

יא-3 8.00-9.45 קשת חדר 507

יא-1  10.00-11.45 קשת חדר 507

יא-2 8.00-9.45 שני חדר 508

יא-4 10-11.45 שני חדר 508

 שכבת יב - מבחן מסכם בתנך.


ראשון 21.06.20

ביולוגיה יב - 10.00-14.00


שני 22.06.20

שכבת יא- מתכונת בלשון 

 


שלישי 23.06.20

ספרות מוגבר יא - רחל 9.00-14.00 חדר 108

פיסיקה יא 8.00-12.00

פיסיקה יב 12.00-16.00

שכבת יב - בגרות ביולוגיה 

 


רביעי 24.06.20 

מחשבת מוגבר יא - רחל - 9.00-14.00 חדדר 108

 שכבת יב - בגרות מדעי המחשב


 

חמישי 25.06.20

ספרות מוגבר יא - רחל - 9.00-14.00 חדר 108

 שכבת יב ויא - בגרות בפיסיקה

 


שישי 26.06.20 

מחשבת מוגבר יא - רחל - 8.00-13.00 חדר 108

 


ראשון 28.06.20

 


שני 29.06.20


 

שלישי 29.06.20


רביעי 30.06.20

 

 

 

 

 
 

 הודעות קבועות
לוח הצלצולים
שחף מערכות מידע