יום שישי 24 נובמבר 2017   כניסה למערכת  
 מערכת שעות
כיתה   מערכת שעות   שינויים   מבחנים   אירועים    
מעודכן ל: 23.11.2017, שעה: 10:50, מסך: A33564
 הודעות

הודעות המערכת מופיעות באתר האינטרנט של תלמה ילין: דף הבית -> עדכוני מערכת

תלמידים שזקוקים לחדר - נא להודיע על כך לפחות יומיים מראש, ולא ברגע האחרון!   


יום שישי 24.11.17

 • שכבה יא' - שעות 3-4 לימודים כרגיל. מעגלי שיח עם הורים יחלו משיעור חמישי בלבד, בכיתות האם (110, 115, 507, 508)
 • מורים - השיעורים של שכבה יב' מבוטלים


יום ראשון 26.11.17   

 • שכבה ט - מפגש מס.2 של "מודעות פננסית" (שעות 1-2) בכיתות האם
 • י'2 - השיעור עם דבורה (שעה 9) עובר בקביעות לחדר 112
 • שכבה יא' - הרצאה מס. 1 בחנ"ג (שעה 3) נערכת בהאנגר ובספריה במקביל
 • בשעה השלישית, הספריה תהיה סגורה בשל הרצאת חנ"ג
 • השיעורים של לי כהן ויפעת בירנבוים מבוטלים
 • השיעורים של שכבה יב' מבוטלים


יום שני 27.11.17   

 • השיעורים של לי כהן, ענבר שטיין, גמא פריד ויפעת בירנבוים מבוטלים
 • השיעורים של שכבה יב' מבוטלים (לו"ז מיוחד למסע האלטרנטיבי) 
   

יום שלישי 28.11.17   

 • שכבה י' - המבחן במתמטיקה יתחיל ב-7:45 בדיוק. נא להגיע בזמן!
 • שכבה יא' - המבחן המתמטיקה נדחה. מועד חדש ימסר בהמשך
 • השיעורים של שכבה יב' מבוטלים
   

יום חמישי 30.11.17   

 • שכבה ט' - הרצאה על מערכת YSCHOOL תערך בשעה חמישית בהאנגר
 • שכבה י' - הרצאה על מערכת YSCHOOL תערך בשעה שלישית בהאנגר
 • שכבה יא' - הרצאה מס. 2 בחנ"ג (שעה 2) נערכת בהאנגר ובספריה במקביל
 • שכבה יא' - הרצאה על מערכת YSCHOOL תערך בשעה רביעית בהאנגר
 • שכבה יב' - הרצאה על מערכת YSCHOOL תערך בשעה שישית בהאנגר
 • בשעה השניה, הספריה תהיה סגורה בשל הרצאת חנ"ג


יום שישי 01.12.17   

 • ט'1 - המבחן בספרות (יובל) מתחיל בשעה הראשונה, בחדר 107
 • ט'1 - שיעור אזרחות (שעה 3) עם לי עובר, חד פעמית, לחדר 111
 • ט'2 - המבחן בספרות (ורד) יהיה בשעות 3-4 בחדר 108
 • ט'3 - המבחן בתנ"ך (נדיה) יהיה בשעות 3-4 בחדר 107 
שחף מערכות מידע